ARCHIEF 2012

NIEUWJAARSRECEPTIE WARM NOORD

NIEUWJAARSRECEPTIE WARM NOORD 2012

 

Op woensdag 18 januari hield onze federatie Warm Noord haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, zoals steeds gekoppeld aan een gezellig pannekensfeest. Wij waren dit jaar met eenenvijftig waaronder mensen uit alle parochies, uit onze religieuze gemeenschappen, uit onze kleinere geloofsgemeenschappen en niet te vergeten onze vrienden van het kerkschip St.-Jozef, de varende parochie.

Feest 1

Tijdens de receptie bracht onze federatiecoördinator Eric Bochar, met zijn nieuwjaarsbrief op rijm alle heuglijke gebeurtenissen van het voorbije jaar in herinnering en dat waren er heel wat. Er waren ook woorden van dank voor pastoor Jos Hendrickx van de H. Hartparochie, die vanaf 1 januari op rust is gegaan en voor de catecheseverantwoordelijke Marianne Jacobs-Van Geert die enkele sabbatjaren inlast. Beiden kregen een toepasselijke en mooi ingelijste haiku aangeboden als kleine attentie.

Feest 2

 

Na de receptie schoven de aanwezigen aan aan de tafels (vrij naar Toon Hermans) voor het pannekensfeest. Tal van vrijwilligers, voornamelijk mensen van de Luchtbal hadden gezorgd voor een prachtig buffet waaruit je een selectie kon maken van wat je in je panneke wilde. Er werd begonnen met een patee van de streek en daarna bakte en siste het in eenenvijftig pannetjes en steeg de temperatuur uiteraard met heel wat graden.

Feest 3

Om dit festijn af te sluiten kwamen de deegkannetjes op tafel met een geestrijke drank van het huis om te flamberen. En de vlammen sloegen letterlijk en figuurlijk uit de pan. Maar het was lekker dit zelf te bakken nagerecht. Met vereende krachten en af en toe begeleid door verloren gelopen zangers werd de afwas aangevat die in de grote keuken onder leiding stond van pater Machar als dompteur en geholpen door een peleton enthousiaste afdro(o)g(st)ers. Meer moet dat niet zijn want de afwas verliep vlug en bovendien was dat nog plezant ook hetgeen je niet dikwijls associeert met deze karwei.

In naam van onze ganse federatie danken wij  pastoor Jef Bloquaux en zijn fantastische ploeg medewerkers voor deze geslaagde avond.

 

Coördinatie


Eric Bochar
Paardenmarkt 109
2000 Antwerpen
0496 53 00 91
info@warmnoord.beFederatie Warm Noord

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster