Don Boscokapel
WELKOM
Welkom in de christelijke gemeenschap van de Don Boscokapel - Lange Stuivenbergstraat 72 -74 in 2060 Antwerpen.

Wekelijkse zondagviering om 11 uur. Ingang langs de garagepoort. Na de viering drinken we een tasje koffie of thee bij een gezellige babbel of een serieus gesprek.

 
OPEN KAPEL
figurette van don Bosco

OPEN KAPEL IN DE DON BOSCOKAPELWij zetten elke donderdagnamiddag de garagepoort open voor ieder die in onze kapel rust, stilte en bezinning zoekt of een kaars wil branden. 


Permanentie zal verzekerd worden tussen 14 en 16 uur voor onthaal en gesprek. Ook wie gewoon wil kennis maken met onze wijkkapel is welkom.

Bijbelbespreking

Om de zes weken houden we in het koffiehuisje op zaterdagnamiddag een bijbelbespreking van 14 uur tot 16 uur. Ieder kan zijn of haar zeg doen over de lezingen van de zondag nadien. De datum staat telkens op de kalender in het koffiehuisje naast de kapel. Welkom!

 

 

 
GESCHIEDENIS WIJKKAPEL DON BOSCO

55 JAAR DON BOSCOKAPEL – 30 JAAR IN DE LANGE STUIVENBERGSTRAAT

We schrijven eind jaren 50 van vorige eeuw. Zr. Van Gaverland, provinciaal overste van de Zusters Franciscanessen die in de Lange Kongostraat woonden, kreeg de vraag van het bisdom om samen met priester Jan Van Huyneghem, een wijkwerking en kapel op te richten in de Seefhoek, meer bepaald in de Stuivenbergbuurt. Weinig mensen uit deze wijk hadden contact met kerk of parochie.

De zusters Elisa-Berthe, Livine en Agnes begonnen eraan. Hun eerste bedoeling was niet om mensen naar de kerk te krijgen, wel om:

- deze arme en eenvoudige mensen graag te zien zonder onderscheid

- een familiegeest te laten groeien

- elkaar te waarderen en te helpen

In een verlaten achterhuis en koeienstal in de Korte Stuivenbergstraat 28 startten de zusters met het ‘Wijkhuis Don Bosco’.

En het werkte!

Buurtbewoners werden thuis bezocht en kwamen op bezoek. De tas koffie, het luisterend oor, de hartelijkheid,…. deden wonderen. De familiale problemen, de gebrekkige financies, de honger,…. alles werd bespreekbaar. De mensen leerden een open, eenvoudige en dienende Kerk kennen, waarin ze ook iets te betekenen hadden en vooral iemand mochten zijn.

Don Bosco

De kapel werd genoemd naar Don Bosco, de priester die in de volkswijken van Turijn, de arme straatkinderen opving en zijn hele leven bezig was met hun opvoeding en ‘gaarne zien’. De link met de Stuivenbergwijk was vlug gelegd, want ook hier werd vooral de jeugd aangesproken en opgevangen. Don Bosco werd de geliefde heilige, die voor alles en nog wat ter hulp werd geroepen. Als dit niet lukte werd zijn beeldje voor een tijd niet meer bekeken of omgedraaid.

Enkele wijkbewoners verzamelden zelfs beeldjes van Don Bosco. Zijn feestdag van 31 januari werd altijd enthousiast gevierd.

Het eerste grote evenement

Kerstmis 1959 naderde. De bisschop had de toestemming voor een middernachtviering gegeven. De stal werd proper gemaakt, met doeken behangen en stoelen werden bijgehaald. Niet minder dan 150 mensen kwamen opdagen.

Het was hun eerste kennismaking met de wijkkapel en … met de Kerk. Een paar meisjes vormden een zangkoortje en enkele kinderen deden hun eerste communie. De opkomst en het succes overtroffen alle verwachtingen. Voorganger Jan Van Huyneghem kende zijn pappenheimers, sprak hun taal en wist hen te boeien.

De kerstnachtvieringen bleven veel volk trekken. Ze werden vooraf gegaan door toneeltjes, gespeeld door de jongeren van de K.A.J. of andere groepjes. Meer dan 25 jaar lang hielden deze kerstnachtvieringen stand, met de bijhorende animatie.

Hele families kwamen er naartoe, de mannen soms niet meer al te nuchter, maar daar maalde niemand om.

Naar de Lange Stuivenbergstraat

Met de tijd kwam het buurthuis ‘Wijkhuis Don Bosco’ losser te staan van de kapel maar de band bleef. Met toestemming van de bisschop werd op 30 november 1984 de huidige kapel gekocht, juist op het feest van de heilige Andreas en de wijkpriester was toen André Verbeeck. Toeval?

Het ging om een oude drukkerij waarin heel veel werk moest gebeuren om er een kapel van te maken. Tientallen mensen staken de handen uit de mouwen. Voor de aankoop en de inrichting rekende men op giften van de wijkbewoners. Na 3,5 jaar was de kapel betaald. Het Don Boscobeeld dat op de speelplaats van de school stond, werd proper gemaakt en verhuisde mee naar de kapel. Het staat er nog altijd.

In 1992 verlieten de Zusters Franciscanessen het appartement boven de kapel. Een jaar later kwamen de Gasthuiszusters van Lier er wonen. Ze doopten het voorplaatsje om tot koffiehuisje. Het luisterend oor, de tas koffie, een hartelijk welkom…. en de buurtbewoners bleven komen.

Naast of tijdens de zondagse misvieringen, werden ook sporadisch kinderen gedoopt in de kapel en omwille van speciale omstandigheden, deden kinderen er hun eerste communie, ontvingen het vormsel en werden koppels getrouwd. De kapel heeft verschillende rectoren gekend. Naast de twee genoemden, waren dat Jef Smits, Nand Verhoeven, de betreurde Luc Mannekens en onze huidige voorganger Herman Goemans.

Doorheen de jaren zijn een aantal dingen constant gebleven:

- de liederen worden door iedereen meegezongen, ondersteund door een koortje.

- de voorbeden komen van de aanwezigen, recht uit het hart.

- maximale inbreng van de aanwezigen en een begrijpelijke gewone taal van de voorgangers.

- iedereen krijgt de kans om verantwoordelijkheid te dragen voor een taak die hij/zij aankan.

- vrouwen en mannen krijgen een gelijkwaardige plaats, ook als voorgangers.

Vanuit de Don Boscokapel groeiden nog andere initiatieven, zoals het tweedehandswinkeltje in de Veldstraat, het Ontmoetingshuis in de Handelsstraat en de Bijbelgroep in het koffiehuisje.

Jef Kerschkamp en Magda Vingerhoets


 
ARCHIEF 2014

55 jaar Don Boscokapel

Lees meer...
 
ARCHIEF 2013

Allerheiligen en Allerzielen in de Don Boscokapel

Lees meer...
 
ARCHIEF 2013

Don Boscofeest in de kapel

Lees meer...
 
ARCHIEF 2013

LICHTFEEST oept SCHOOLPLAK

Lees meer...
 
ARCHIEF 2012

Film in de kapel

Lees meer...
 
ARCHIEF 2012

Soep in de Don Boscokapel

Lees meer...
 
ARCHIEF 2012

JONGE BEZOEKERS in DON BOSCOKAPEL

Lees meer...
 
ARCHIEF 2012

ETENTJE en OPEN VERGADERING

Lees meer...
 
ARCHIEF 2011

VORMELINGEN IN DON BOSCOKAPEL

Lees meer...
 
ARCHIEF 2011

BIJBELBESPREKING in DON BOSCOCAPEL

Lees meer...
 
ARCHIEF 2011

VIERINGEN in DON BOSCO KAPEL

Lees meer...
 
ARCHIEF 2010

Vieringen in Don Bosco Kapel

Lees meer...
 


Contactgegevens & Vieringen

Contactgegevens & Vieringen Don Boscokapel

Contactgegevens
Don Boscokapel
Magda Vingerhoets
Pothoekstraat 115/4
2060 Antwerpen
03 236 22 64

Jef Kerschkamp

0498 15 78 37


Vieringen
Zondag en feestdagen 11 uur

New foto voor Don Boscokapel
Lange Stuivenbergstraat 72-74,
2060 Antwerpen

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster