Doopsel
DOOPSEL bij WarmNoord

Kinderdoop

De geboorte van een kindje brengt vreugde in een gezin, in een familie. Vele mensen beseffen dat dit groter is dan onszelf, dat dit een pure gave is. Gelovigen willen daarom graag God danken voor die gave.

Maar er is meer: gelovige mensen willen hun kind ook die rijkdom van het geloof meegeven. Door het doopsel willen ze het kind voor God brengen en beloven ze samen met peter en meter, om het kind op te voeden in de geest van Jezus.

Het doopsel is ook een sacrament. Dat wil zeggen dat het een heilig teken is van Gods liefde voor dit kind en voor alle mensen.

Van in het prille begin houdt God van dit kind. Dat wordt in de doopviering in verschillende rituele gebaren en tekens getoond.

Door het doopsel treedt het kind binnen in een warme geloofsgemeenschap en wordt het als mens verbonden met God.


Volwassenendoop

Soms en meer en meer, komen mensen op latere leeftijd tot geloof. Ergens heeft die God van de christenen hen geraakt. Ze horen, voelen zijn roep om met Hem op weg te gaan in hun leven. Ze willen die God en de gemeenschap van christenen beter leren kennen.

Ook voor hen is het doopsel een teken van Gods liefde voor alle mensen. Ze worden uitgenodigd om samen met de hele gelovige gemeenschap die liefde waar te maken in hun leven.

Het doopsel van volwassenen wordt, in tegenstelling tot dat van de kinderen, onmiddellijk gevolgd door het Vormsel en de Eerste Communie. Meestal gebeurt dit in dezelfde viering en het beste moment voor die viering is de paaswake op de vooravond van het Paasfeest.


Voorbereiding

Kinderdoop:

In de meeste parochies worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met pastordoper of met een doopcatechist. Samen worden dan de doopviering besproken maar ook de diepere reden waarom mensen hun kind laten dopen.

In overeenstemming met de pastor kan de viering zelf opgemaakt worden met eigen teksten en muziek die men mooi vindt of die een bijzondere betekenis heeft voor de ouders.

Aanvragen voor kinderdoop kunnen genoteerd worden in elke parochiekerk na de zondagsvieringen.


Volwassenendoop

Volwassenen die zich willen laten dopen noemen we catechumenen; zij treden toe tot het catechumenaat. Dat is een langere weg om zich voor te bereiden op het Doopsel, het Vormsel en de Eerste Communie.

De kandidaat krijgt via persoonlijke gesprekken de kans om zijn geloof te bespreken en te verdiepen. In een Bijbelgroep kan hij of zij dieper ingaan op de bronnen van ons geloof, namelijk de Schriften die het verhaal vertellen van God met de mensen. Wanneer de kandidaat zich helemaal wil inschrijven in dat verhaal, kan hij of zijn gedoopt worden. Een vast voorbereidingstijd is er niet. Dit hangt af van de persoonlijke wens van de kandidaat. Het Vormsel met de Eerste Communie wordt door onze bisschop in de kathedraal toegediend tijdens een Hoogfeest: Kerstmis, Pasen of Pinksteren.


In onze federatie worden de catechumenen begeleid door diaken Eric Bochar.

Inlichtingen na elke zondagsviering in elke parochiekerk van onze federatie.

 


Coördinatie


Eric Bochar
Paardenmarkt 109
2000 Antwerpen
0496 53 00 91
info@warmnoord.beFederatie Warm Noord

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster