Parochie Sint-Antonius
Zalig Pasen

Zalig Pasen 2017


 
ACTIVITEITENKALENDER

Dierenzegening

dierenzegening afische
Voor originele, grotere versie van afische klick here

 

 
Zegening van vlaggen, Antoniusbeeltenis en de mensen erachter

zeg

Zegenen van voorwerpen heeft pas zijn volle draagwijdte als de mens erachter de zegen ontvangt.

Omdat dit uiteindelijk de enige juiste bepaling is van voorwerpen zegenen, gingen we vanuit die gegevenheid op zondag 21 juni aan de slag tijdens de zondagsviering.

De 3 vlaggen die dienen als visualisatie van de Sint-Antoniusshop werden in de zondagsviering gezegend met doopwater;

de aanwezige helpers bij het 'onthaal St-Antonius' en de 'Sint-Antoniusshop' werden gevraagd om bij de zegening op te staan en tevens besprenkeld te worden met doopwater.

zeg

Dank je wel, aan al deze helpers.  We hadden tevens te nieuwe beeltenis van de Heilige Antonius-van-Padua in de schijnwerper staan.

De diepgaande symboliek werd kort uit de doeken gedaan, maar kreeg ieder mee op een aantal bladzijden.

Omdat één van de modellen voor dit werk, nl. Miguel Angel aanwezig was, werd hij samen met de schilder Dawid en de beeltenis gezegend.  
We vonden het een warme en intense viering en rondden die af met een porto-koffie en Sinaasappelsap receptie. De foto's geven een inkijk in het gebeuren.

zeg

zeg

 
KRUISOPLEGGING MET ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

Op zondag 15 maart stond de zondagsviering in onze kerk van de H. Antonius-van-Padua in het teken van 'de kruisoplegging'.  Meer dan gepast om dit te doen in de veertigdagentijd en vooral op deze 'laetare zondag'... de zondag waarin we wandelen in het licht en vreugdevol mogen zijn.
De dag voordien hadden onze vormelingen de viering op zich voorbereid met catechiste Gerda Struyf. Dit was merkbaar aan de vrolijke-ernst waarmee onze kandidaat-vormelingen de viering beleefden.
Mama Bieke, de mama van onze kandidaat-vormeling en misdienaar Mauro, legde aan de kandidaat- vormelingen uit hoe je naar het kruis kan kijken en dat er zo 2 balken aan zijn:  de horizontale en de vertical, en hoe dit voor een immens gevoel van verbondenheid kan zorgen als je dit beseft.  Mauro mocht een rood hart in het midden van het kruis aanbrengen, want vanaf het moment dat je beseft dat God je raakt, zal je vanuit zijn liefde je armen uitslaan naar de wereld die jou omringt en... het koninkrijk Gods 'geschiedt'..(om het met geijkte taal te zeggen).  Een halve viering later ontvingen onze kandidaat-vormelingen dan het kruisje, en ... zij gingen de uitdaging aan, gevolgd door de enthousiaste en hupse geloofsbelijdenis "ik waag de sprong om te geloven".  Welk een vreugde sprong er toen over op ieder!

Vorm1

Vorm2

Vorm 3

Bij de vredeswens werd er plots een band gelegd met de lezers van een bepaalde krant.  Inderdaad, een sympathieke journaliste was in de ban geraakt van de vonken van leven en spiritualiteit die onze parochiewerking de wereld instuurt en wou zo'n zondagsviering bijwonen en...  3 kandidaat- vormelingen interviewen voor een reportage in de krant.  Julie, Mauro en Joris gingen er graag op in en verbaasden mevrouw Jo met hun christelijk doordrongen antwoorden. 
Wij zijn ervan overtuigd... wanneer deze jonge mensen de doorgroeikansen aangrijpen die ze vanuit onze parochiewerking krijgen, dan ondergaat Antwerpen een transformatie door de wijze waarop ze zullen opgroeien en wat ze zullen laten zien aan Antwerpen. Wagen wij samen 'die' sprong om te geloven?

Vorm4

Vorm5

Vorm6

(Pastoor Kenny)

 
VIERING VAN O.L.V.- LICHTMIS MET KINDER- EN KAARSENZEGENING

Voor zondag 1 februari hadden we alle gezinnen wier kindje gedoopt werd tussen Lichtmis 2014 en Lichtmis 2015 (in de kerken van het Begijnhof, Heilig Hart, Sint-Antonius en Kapucijnenkerk)  uitgenodigd tot de Lichtmisviering in de winterkapel van onze Sint-Antoniuskerk. 
Enkele kandidaat-vormelingen hadden vooraf geoefend om het evangelieverhaal van 'Jezus' opdracht in de tempel' uit te beelden, te vertolken.  Julie, Miguel Angel, Bert en Levy deden dit schitterend.  Joris kreeg zijn vuurdoop als misdienaar, want hij mocht voor de eerste keer de mis dienen; en dan nog wel  in zulk een gevarieerde viering, wat hij uitzonderlijk goed deed!  En meneer Tricot was enorm vereerd dat zijn wandelstok mocht dienst doen als stok van de oude Simeon uit het evangelieverhaal.


http://users.telenet.be/Maciek/olv41.jpg

http://users.telenet.be/Maciek/olv42.jpg

Het volledig gezongen eucharistisch gebed en de andere liederen brachten ons heel dicht bij de kern van ons 'samen vieren'.

http://users.telenet.be/Maciek/olv43.jpg

Na de viering waren alle mensen uitgenodigd in de ontmoetingsruimte voor een lekkere pannenkoek!  En smaken dat dit deed!  Ook een extra dank aan de ijverige werkers om heel de menigte pannenkoeken en koffie te geven.

http://users.telenet.be/Maciek/olv44.jpg

http://users.telenet.be/Maciek/olv45.jpg

 
HERDERSTOCHT VOOR YOUFRAJONGEREN

Op zaterdagavond 20 december stapten de jongeren van Youfra Antwerpen in de auto's van ofwel br. Thomasz, br. Kenny en Pjotr om uit te komen in Heuvelland. Er stond een herderstocht op het programma. Om 18.00 uur vierden ze samen met de Heuvellandse Youfraleden en de plaatselijke parochiegemeenschap eucharistie in de kerk van Westouter.

Youfra

Toen startte de herderstocht. Een tocht van Westouter naar Loker, die op zich niet zo lang is, maar wel kans genoeg geeft om in de herfstnatuur op verhaal te komen en ook nog meer, om op 3 halteplaatsen te luisteren naar 3 hoofdrolspelers die participeerden in de oorlog die enkele jaren geleden in Bosnië woedde.  De centrale vraag was telkens:"Hoe kan er nu vrede zijn?" De tocht eindigde in de kerk van Loker, de Franciscaanse jongerenkerk van dekenij Poperinge en werd gevolgd door een lekkere macaronimaaltijd in het Franciscaans catechesecentrum Rivo Torto.

Youfra

Youfra

We hadden de indruk dat er veel imput doordrong bij onze jonge mensen.  En het was leuk om te zien welk een 'terugzie'-vreugde er heerste bij Grégoire en Kacper wanneer zij hun vrienden terugzagen van het zomerfestival van voorbije zomer.

Youfra

Een Antwerpse jongere vroeg ons bij afloop: "Wanneer komen we hier terug?"...  Dit hoorden we natuurlijk graag.   Op deze wijze was de kerstvakantie goed begonnen en werd de kerstmisboodschap op een mooie manier tot bij onze jonge mensen gebracht.

 
PAROCHIE SINT-ANTONIUS VAN PADUA STELT ZICH VOOR

De parochie van Sint-Antonius van Padua te Antwerpen is een gemeenschap die probeert te leven naar het voorbeeld van Jezus. Zij vindt het belangrijk mensen in allerlei omstandigheden te onthalen en waar kan hen bij te staan in het leven van alledag.

Als christelijke gemeenschap in de stad wil ze haar zending ten volle vervullen door een aanbod aan religieuze plechtigheden, door een sociaal engagement in buurt en wijk en door de verkondiging van de Boodschap van Jezus Christus.

 

Dopen, Communie, Huwelijk,…

Wie een doopsel verlangt, of Eerste Communie of Vormsel wil vieren, wie wil trouwen, of wanneer je een overledene plechtig uitgeleide wil doen, kan contact opnemen met de pastorie (zie gegevens hiernaast)of met Rita Somers (tel.0498-30 17 88).

 

Onthaal Sint-Antonius

Als je het in deze samenleving niet zo makkelijk hebt vind je een luisterend oor en een helpende hand in het ‘Onthaal Sint-Antonius’. Heb je een vraag over de parochiewerking? Ben je op zoek naar het bewijs van je doop? Wil je iets weten over het verenigingsleven? Of wil je een misintentie vragen? Of gewoon eens een babbel? Of kleren, schoenen of klein huishoudgerief afgeven.

Je kan hiervoor terecht op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 10 tot 11.30 .

Eén keer per maand houden we een koffiebabbel om mekaar beter te leren kennen en om samen sterker te staan in het leven van alledag.

 

Tweedehandsmarkt

Regelmatig wordt er een tweedehandsmarkt georganiseerd voor de bezoekers van het onthaal.

Er wordt enkel nog kleding aangeboden.

Men kan op de werkdagen in de voormiddag (behalve maandag) tussen 9u30 en 12u ENKEL kleding  afgeven.


De Sint-Antoniuskerk

De parochiekerk werd in het begin van de twintigste eeuw gebouwd op de plaats van het vroegere kapucijnerklooster. Tijdens de kerstnacht van 1907 werd het eerste deel in gebruik genomen. Het is een geklasseerd monument, gebouwd in de neo-gothische stijl. Ze herbergt verschillende kunstwerken van belangrijke zeventiende eeuwse meesters. Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) houden we 'Open Kerk' en kan je de kerk bezoeken. Groepen kunnen op aanvraag het hele jaar terecht.

 

Kapel van O.-L.-Vrouw van Goed Succes

Deze devotiekapel, naast de hoofdingang van de kerk, is van maandag tot zaterdag tussen 8.30 en 17 uur geopend voor stil gebed en bezinning.

 

Begijnhofkerk Sint-Catharina

De mooie 19de-eeuwse Begijnhofkerk in de Rodestraat, roept een intieme sfeer op door haar zeer stemmig interieur.

Ze is uiterst geschikt voor vieringen als dopen, huwelijken, jubilea e.a., maar biedt slechts 150 zitplaatsen.

De kerk is alle dagen open van 8.30 tot 18.00 uur.

Groepen zijn welkom ook buiten de openingsuren, mits afspraak vooraf. Afspraken en reservaties graag via gsm 0472/575289.

 

Open kerk

In juli en augustus is de kerk open in het kader van “open kerk” donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.30 uur.  Op andere momenten op aanvraag.

 

Groepen en verenigingen


OKRA trefpunt 55+

Een trefpunt voor senioren in onze gemeenschap.


Ziekenzorg

Af en toe een bezoek voor wie door ziekte of hoge leeftijd aan huis gebonden is.


Kerkfabriek

Staat in voor de materiële zorg voor het kerkgebouw.


Vrienden van Sint-Antonius

Organisatie die zich inzet voor de promotie en het behoud van het kunstpatrimonium van de kerk.


Zangkoor Sint-Antonius

Zorgt voor het opluisteren van de liturgische diensten.


Broederschap van O.-L.-Vrouw van Goed Succes

Genootschap ter bevordering van de liturgie en de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw.

 
> NIEUWS UIT HET BEGIJNHOF

Zondag 14 december was een feestelijke dag voor het Begijnhof: de gerestaureerde beelden, de klokken, het uurwerk en de oostelijke gevel van de kerk werden (her)ingewijd na een grondige opknapbeurt.

Pastoor Kenny Brack (ofm-cap) had alles minutieus voorbereid. De talrijke aanwezigen kregen aan de hand van mooie teksten en de uitleg van pastoor Kenny een heel andere kijk op de beelden.

14december

14december

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, de H. Antonius-van-Padua, de Madonna-met-het-Kind, de Christus Salvator Mundi en de H. Catharina-van-Alexandrië kwamen a.h.w. tot leven. Ook de devotiekapel met de Christus-op-de-koude-steen werd niet vergeten.
Na de inwijding volgde een bescheiden receptie in de Begijnhofkerk, waar ook het gerestaureerde orgel even kon worden beluisterd. Een dikke proficiat aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze realisaties.


NIEUW KUNSTWERK VAN DE HEILIGE ANTONIUS

Student schilderkunsten Dawid Woltaliwitsz, nauw verbonden aan de gemeenschap van de minderbroeders Kapucijnen aan de Ossenmarkt, kreeg de opdracht om een kunstwerk te maken van de Heilige Antonius op een houten paneel.  Het is de bedoeling dat dit aan de rechterkant van het liturgisch ovaal zal bevestigd worden in de vernieuwde winterkapel van de St.-Antoniuskerk.

In overleg met pastoor br. Kenny ontstond het idee om te vertrekken van een traditionele vormgeving, maar waar de gezichten hedendaagse trekken zouden vertonen.

Br. Tomasz Okon (ofm-cap. ) vroegen we om model te staan voor de H. Antonius en onze kandidaat-vormeling Miguel Angel Valle Losada belichaamde voor de gelegenheid Jezus Christus himself.

Op dinsdagavond 16 december werden de eerste schetsen op papier en op hout neergestreken in het schildersatelier van de Academie voor Schone Kunsten.

Na enkele uurtjes stonden er al heel wat gevormde lijnen op papier... om het kwartier werden de getekende gelaatstrekken herkenbaarder.  Welk een getuigende belofte zal dit met zich meedragen, als dit af zal zijn?  Enkele foto's van de poseeravond hierbij.


14december14december

 

 
NAAMOPGAVE KANDIDAAT-VORMELINGEN

NAAMOPGAVE KANDIDAAT-VORMELINGEN IN DE SINT-ANTONIUSKERK

De kandidaat-vormelingen van de H. Hartparochie, St.-Amandusparochie en St.-Antoniusparochie verzamelden op zondag 7 december in de weekkapel van de St.-Antoniuskerk voor de viering van en met hun naamopgave. 
Catechiste Gerda en pastoor br. Kenny staken de viering ineen. Op de tweede adventszondag weken we even af van de gewone liturgie, en stonden stil bij het evangelieverhaal waarbij Jezus de farizeeër en de tollenaar ten tonele voerde om de mensen duidelijk te maken 
dat het nodig is om tot inkeer te komen in je leven en nooit te beroerd mag zijn om met Gods steun terug te keren op verkeerd gezette stappen.  
Voor wie dat kan, gaan er deuren en poorten open en staat de eeuwigheid te wachten. Joris Corluy vertolkte als geen ander de hoogmoedige farizeeër en Miguel Angel Valle Losada liet zien hoe de berouwvolle tollenaar zijn leven beterde. Mauro De Ridder las het verhaal voor uit het grote evangelieboek.  We kijken terug op een viering van de naamopgave waarnaar onze kandidaat-vormelingen intens toe leefden.


Kandidat

Wanneer ze beloofden om de uitdaging van het vormselvoorbereiding aan te gaan, kwam er steeds een persoonlijke overweging bij, die ze samen met Gerda een week daarvoor hadden besproken; ze kregen toen een armbandje met 'vrede en alle goeds" op en ze staken hun kaars opnieuw aan, om licht te zijn zoals Jezus dat vraagt. Tot onze grote vreugde stak het geloof en de vredesboodschap van onze jonge mensen hun ouders zo hevig aan, dat er nog een heel aantal volwassenen vragen of er voor hen ook een vredesbandje kon geschonken worden...  met 40 hadden we er te weinig.

Kandidat

Wordt er hier iets nieuws geboren?  Wat de toekomst ook brengt, wij hebben het gevoel dat in onze kandidaat-vormelingen een hoopvolle en een ongehoorde toekomstmuziek in het vooruitzicht ligt.


Kandidat

 
SOEP OP DE STOEP

Welzijnszorg voer er goed bij, hadden we de indruk. In het mandje voor de Welzijnszorgomhaling lagen er heel wat briefjes.  

soep

O.l.v. Rita werd er op 5 december een overheerlijke pompoensoep gemaakt. Jenne en Ludo stookten op zondag de vuren gloeiend heet en we konden na de mis een heerlijk warme soep eten; geserveerd door onze kandidaat-vormelingen die tegelijk hun gezinnen na de viering naar de ontmoetingsruimte meetroonden.  

soep

Bedankt aan al de makers, bedankt aan de eters en bedankt aan de gevers.

soep

 
KUNSTWERKEN VAN MONNIK AMBROGIO FUMAGALLI

BINNENKORT  KUNSTWERKEN VAN BENEDICTIJNS OLIVETAANS MONNIK : AMBROGIO FUMAGALLI IN DE WINTERKAPEL VAN DE ST.-ANTONIUSPAROCHIE

Voor wie naar de eucharistievieringen gaat in de Sint-Antonius-van-Paduakerk is het al geen geheim meer dat de uitgeleefde weekkapel binnenkort een ware transformatie zal ondergaan.

kunstwerken

We kiezen er daarbij niet alleen voor om onze kapel op te smukken, maar we ook om ze liturgisch volledig bij de tijd te brengen. Daarbij stellen we: ook het oog wil wat, en het oog bepaalt voor een groot deel ook onze geloofsbeleving.  Het geluk passeerde bij ons, wanneer we de toelating kregen om door leken nog nooit geziene kruiswegstadia in onze winterkapel te hangen. De Italiaanse benedictijn Ambrogio Fumagalli gaf - via onze benedictijns-geïnspireerde binnenhuisarchitect - de toelating om een afdruk van zijn kunstwerken een plaats te geven in onze winterkapel. Een voorbeeld hierbij doet je waarschijnlijk al biddend watertanden om het te zien met eigen ogen.

 
Eerste communiecatechese in de St. Antoniusparochie

Woensdag 3 december verzamelde Gerda haar eerstecommunicantjes in de winterkapel van onze Antoniuskerk. Na vorige keer met broeder Marcin kennis gemaakt te hebben met alle hoeken en kanten van de kerk, maakten ze nu kennis met hun werkmapje en met de reis die ze samen gaan maken... een reis met Jezus als gids, op weg naar hun eerste communie.

eerstecommunicaties

Terwijl Rita in full speed alle werkmapjes in orde bracht, gaven Gerda en br. Kenny catechese aan de kinderen. Dit jaar een heel gevarieerd groepje van afkomst en daarom juist zo enorm boeiend. 

eerstecommunicaties

Het viel ons op dat de kindjes al heel wat weten over Jezus en van Hem willen houden. We hopen op een boeiend jaar met hoopgevende catechesemomentjes.

 
GODLY PLAY IN SINT-ANTONIUS

GODLY PLAY IN SINT-ANTONIUS

Op vrijdagavond 21 november was de pastorie van Sint-Antonius  gevuld met enthousiaste geluiden.

Godly play

Godly play

Al de ouders en onze kandidaat-vormelingen zelf waren uitgenodigd voor de eerste ouderavond.

En niet zo maar één...  Godly play stond op het programma... het goddelijk spel. Het is een nieuw element in het catechesetraject op weg naar het vormsel.

Godly play

Godly play

Bij de Godly-Playmethode worden zowel de ouders als de kinderen ondergedompeld in een Bijbelverhaal, maar... op zulk een wijze gebracht dat je als 'hoorder' na enkele ogenblikken 'hoofdrolspeler' wordt in het Bijbelverhaal.

En hoe het verhaal dan verder afloopt?  Het kan soms een andere wending nemen dan wat er oorspronkelijk in het Bijbelverhaal staat.

Voor onze ouders was het eerst even een knopje omdraaien, om op de golflengte te komen van deze methode want in plaats van een avond luisteren naar informatie en theorieën, werd het een avond waarin zij zelf participeerden en inkleurden.

Godly play

Godly play

Onze kinderen die in de sacristie bijeen zaten kregen op dezelfde wijze een Bijbelverhaal voorgeschoteld en gingen er ook creatief mee aan de slag.

Godly play

Nadien was er een feestje in de pastorij, want ondergedompeld worden in het goddelijk spel is een feest!

We bedanken speciaal Matthias Veryser, Ilse Devos, Simon Thoré en Katrijn Coene die speciaal vanuit Heuvelland afzakten naar Antwerpen om deze avond te leiden en aan te bieden.

 
ROEPING IN VEELVOUD - DE WAKE - EEN TERUGBLIK

Op woensdagavond 22 oktober hielden we onze roepingenwake.  Samenkomen om te bidden versterkt ons gemeenschapsgevoel en het doel waarvoor we het doen.  Bidden om een klimaat te scheppen waarin een 'roeping' kan gedijen...  Dit was de aanzet om de roepingenwake te organiseren. Het kwam tegelijk goed uit om dit nu te doen, want de tentoonstelling 'Roeping in veelvoud' stond nog juist zijn laatste week in de Kapucijnenkerk aan de Ossenmarkt.

Rita ging waardig voor in deze roepingenwake en ze werd geassisteerd door misdienaar Kamil, lector Marleen en muzikanten Anna en P. Kenny.

De biddende sfeer was heel erg aangenaam en mensen gingen na de wake en het bijhorend glas gesterkt naar huis.   Maar ergens bekruipt ons het gevoel dat het heel erg raar is, dat een toch wel beperkt aantal mensen elkaar daar dan maar vindt...  terwijl er nog nooit zo hard en hevig en bijna onbegrijpend 'geroepen' wordt naar 'roepingen'...

Enkele foto's geven een inkijk bij degenen die zich samengeroepen voelden.

roeping2

roeping4

 
JONGERENVIERING OP DONDERDAGAVOND

Anaïs Feyt (stafmedewerkster van IJD Antwerpen), Jan Dams (Professor leerkrachtenopdleiding),  Marcin Derdziuk (Kapucijn) en Kenny Brack (Kapucijn), kwamen samen in een vergaderzaal van het Kapucijnenhuis om een richting te bepalen wat betreft de eerder uitgeprobeerde 'jongerenviering op donderdagavond'.

We besloten dat het wekelijks aanbieden van een eucharistieviering op donderdag misschien wat overdreven was om het zinvol en aangekleed te kunnen doen.

Daarom dachten we om het over een andere boeg te gooien en periodieke vieringen aan te bieden en dit niet in de vorm van een eucharistieviering, maar in de vorm van een vesperdienst.  We zullen dit organiseren in 'sterke tijden'.

Het zal telkens in de Kapucijnenkerk aan de Ossenmarkt zijn en om 18.30 u. op 4, 12 en 18 december.   Dit worden dan speciale adventsvespers. De verdere bekendmaking hiervan zal gebeuren via de IJD kanalen (website - Facebook) en een digitale flyer die we, voor wie wil, kunnen afdrukken op papier.

We zullen zien wat er dan gebeurt en wie erop afkomt, maar - wat de toekomst ook brengt – we legden in onze agenda's ook deze data vast: 5, 18 en 26 februari,  5, 12, 19, en 26 maart (Witte Donderdag = eucharistieviering met de kapucijnengemeenschap)  en  21 mei (Pinksteren).

Dit zijn dan veertigdagentijdvespers en 1 in de Goede Week en Pinksteren.

Telkens ronden we af met een broodmaaltijd, met een vrije bijdrage van ongeveer € 2 voor de maaltijd.

Indien iemand van u graag meeviert, dan mag dit gerust.

Van harte welkom!

 
NEWS

YOUFRA (YOUNG FRANCISCANS) GESTART IN ANTWERPEN WARM-NOORD

YOUFRA (YOUNG FRANCISCANS) GESTART IN ANTWERPEN WARM-NOORD

Op vrijdagavond 26 september ging Youfra Antwerpen van start in de animatielokalen van de Minderbroeders Kapucijnen aan de Ossenmarkt.

Wat is Youfra?

Youfra is de afkorting voor young Franciscans, of in het Nederlands vertaald:  Franciscaanse jongeren.  Youfra is verspreid over heel de wereld, en bestaat al eeuwen.  Ze zijn georganiseerd en krijgen hun inspiratie vanuit de brede franciscaanse familie waartoe ze zelf behoren.  Twee jaar geleden ging Youfra België van start in Heuvelland, waarvan br. Kenny Brack (ofm-cap)  en br. Pieter Pecceu (of)s de initiatiefnemers waren en het tot nu toe ook leiden.  Het is de bedoeling dat bij iedere samenkomst van jongeren, er in spel of activiteit of wat dan ook, steeds een Franciscaans vormend aspect zit en dit steeds aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.  Youfra is echter meer dan een andere naam voor een pluswerking.  Wie na heel wat activiteiten, vormingsmomenten, driedaagsen, pelgrimages of zomerfestivals ondervindt dat het 'Franciscaans' christelijk leven hem/haar meer en meer boeit en merkt dat hij/zij echt 'deel wil uitmaken' van de franciscaanse familie, die kan een engagement uitspreken t.o.v. de landelijke minister van Youfra (minister is een Franciscaanse term voor: de dienende / ministerie: dienstwerk).  En als hij/zij ouder is dan 18 jaar en er zo zeker van is dat 'het Franciscaanse' hem/haar blijvend tot inspiratie en kracht zal zijn, dan kan die geloften voor het leven afleggen op de regel van de orde van de Francsicaanse Seculieren, .... en natuurlijk staat er ook niets in de weg voor iemand die echt religieus wil leven om een Franciscaanse broeder of zuster te worden.

Youfra1

Youfra in Antwerpen?

De jongere generatie van de Minderbroeders Kapucijnen en de federatieploeg van parochiefederatie Antwerpen Warm - Noord, overlegden al een tijd over een jongerenpastorale werking op het grondgebied van onze parochiefederatie.  Degenen die het uiteindelijk uitwerkten kozen daarmee voor deze formule, mede geïnspireerd door een ervaringsverslag vanuit Heuvelland.  Franciscus blijft uiteindelijk een doenbare en beklijvende sleutel aanbieden om het evangelie van Jezus hedendaags te verstaan en te hanteren, vooral aan mensen die groeien.

We waren van het principe, van te beginnen bij het begin en nodigden een 40-tal nieuw gevormden uit, waarvan we het adres hadden of waarvan de ouders zeiden dat ze 'zeker' zouden komen.  Verder ging br. Kenny losweg enkele gesprekken aan en was te gast in de Oaza groep van br. Marcin om hierover te vertellen.

Van de uitgenodigde nieuw gevormden was er geen één afgekomen en de aanwezige jongeren hebben op één of andere manier reeds banden met de Kapucijnen.

Degenen die er waren beleefden er deugd aan en dachten na en bedankten God.  Animator Elias gaf het beste van zichzelf om de jongeren uit te nodigen om over zichzelf na te denken in het spoor van 'gelovig groeien'...  Ben ik te vertrouwen, kan ik anderen vertrouwen, vertrouw ik God?  Durf ik volgen?  Volgt er iemand mij?  Ben ik wel te volgen?  En dan God die durft antwoorden: 'IK BEN' gekomen om jou te verzorgen; in het Engels: "To mother you" ...  wat ineens een lied van Sinead O'Connor is.  In het gebedsmoment na de activiteiten stonden onze jongeren daar biddend bij stil.

Youfra2

Oproep?

We zijn er ons van bewust de ons parochieblad door heel wat oma's en opa's wordt gelezen.  Waarschijnlijk zeg jij ook af en toe:  "Hoe zit dat toch met onze jongere generatie?"   "Hoe kunnen wij hen boeien en de weg wijzen naar ons geloof?"

Beste oma's en opa's...  spreek hen aan en spreek hen hierover...  laat hen kijken naar de facebookpagina van de minderbroeders kapucijnen, ze krijgen daar een beeldverslag en al wat nodig is om jongeren te boeien.   Of nog straffer gezegd:  het moment is aangebroken om propaganda te maken en jouw meisjes en jongens de weg te wijzen....  doe jij mee?  mogen wij op jou rekenen?

Fllyer
Hartelijk dank!

Vrede en alle goeds!

br. Kenny Brack

 
ARCHIEF 2014

CYCLE PELGRIMAGE o.l.v. br. Marcin

Lees meer...
 
ARCHIEF 2014

WE GINGEN NAAR DE ZOO

Lees meer...
 
ARCHIEF 2014

Feest van de Vrijwilligers

Lees meer...
 
ARCHIEF 2014

VORMSELVIERING VAN 41 JONGEREN IN DE KAPUCIJNENKERK

Lees meer...
 
ARCHIEF 2014


Paaswake 2014 voor Sint-Antonius, Heilig Hart, Kapucijnen en Begijnhof

Lees meer...
 
Meer artikelen...
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2

Contactgegevens & Vieringen

Contactgegevens
Parochie Sint-Antonius

Pastoor
br. Marcin Derdziuk OFM Cap
0474 624 031
marcinderdziuk@gmail.com

Rita Somers
0489 30 17  88
rita.somers@scarlet.be


Vieringen

Winterkapel:

Laatste zaterdag om 10.00 u.: Eritrees Orthodoxe Gemeenschap

Kerk:

Zondag om 10 u.: Eucharistieviering

Laatste zondag van de maand om 10 u.: Gebedsdienst

(van Allerheiligen tot Palmzondag vinden de zondagvieringen plaats in de winterkapel)


Begijnhofkerk
(Rodestraat 39)
Contactperson Rita Somers tel. 0498-30 17 88

Elke zaterdag vòòr de laatste zondag om 16.30 u.: EucharistievieringPaardenmarkt 109, 2000 Antwerpen

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster