Parochie Sint-Willibrordus
Jaarlijks concert voor het orgelfonds 2018

Afische

 
Octaaf van 1 tot 8 oktober 2017

Beste lezer,

Om maar eventjes te zeggen voor hen die er bij waren en voor hen die door omstandigheden er niet konden bij zijn (ziekte, verlof, noem maar op), het was goed.

Maar het mag gezegd: van de hoogtepunten hebben de aanwezigen genoten.

Hoe bezien we zo’n octaaf? Het octaaf ter ere van O.L.Vrouw van Sint Willibrordus "troosteres der Bedrukten" wordt jaarlijks gehouden in de eerste week van de oktobermaand.

Onze eigen Broederschap organiseert die eerste zondag van de achtdaagse een openingsviering, (1/10) zij verzorgt een causerie (5/10) en geeft een slotviering met handoplegging voor de zieken en druivenwijding. (8/10) In de volksmond noemt men dit: een hele boterham.

Was het dit jaar anders? Ja en neen.

Oktaf bij Sint Willibrordus - 1

De aanwezigen hadden eerst de plechtige openingsviering voorafgegaan door de processie waarin het prachtige opgetooide beeld van O.L.Vrouw werd rondgedragen. Alle aanwezigen volgen met kaars in de hand de ommegang in de kerk. Het 40-koppig koor VAN PIUS X o.l.v. Heide De Nef zong tijdens de processie Marialiederen van G. FEREMANS. Na het plaatsen van het beeld op de troon en bijzetten van de honderden kaarsjes vroeg E.H. Luc Donckers aan Z.E.H.Deken Bernard De Preter, om voor te gaan in de viering en de homilie te houden. Na de sobere viering, (zo hoort het ook) genoten de aanwezigen in de kerk van een door de Broederschap aangeboden receptie en maakten persoonlijk kennis met Deken Bernard De Preter.

Oktaf 2

Op donderdag 5 oktober hielden we een causerie in de kerk. De door de Broederschap aan Mgr. Johan Bonny gevraagde voordracht ging over “ De katholieke kerkgemeenschap in Antwerpen”.

Bijna allen die aanwezig waren konden zich vinden in de richtpunten van de Monseigneur.

Maar … willen we onze eigenheid niet bewaren? …naar een kerk gaan omdat er een viering is met priester … om naar die kerk te gaan omdat er een concert gegeven wordt… het woord shoppen is gevallen. Is dat de bedoeling? Of zijn wij allen geen verwende parochianen?

Deugddoend was dat, Mgr. Bonny tijd nam, veel tijd nam, om met de aanwezigen een babbeltje te slaan tijdens de verzorgde receptie na de causerie.

Oktaf 3

De slotviering met handoplegging en druivenwijding was prachtig. Het koninklijk gemengd koor ALMA MUSICA o.l.v. W. CLERCKX, vertolkte de mis van Charles Gounot.

Hoogeerwaarde Vader Leo Van Schaverbeeck, Abt van Bornem, stemde toe om in de slotviering voor te gaan en de homilie te houden. E.H. Luc Donckers begeleide en concelebreerde.  In deze, haast familiale, viering was zowel de handoplegging bij de zieken als de druivenwijding een fijn moment.

Na de druivenwijding deelden de leden van de Broederschap een trosje druiven uit aan de aanwezigen.

Enkele parochianen en leden van onze Broederschap droegen druiven naar de gekende thuisgebonden zieken.

Even nog dit : Onze Broederschap heeft dringend nood aan bestuursleden.

U kunt altijd informatie bekomen in onze parochie via telefoon 03 236 62 10 of e-mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

(Bruno Smits)

 
SINT-WILLIBRORDUSPAROCHIE STELT ZICH VOOR

De Sint-Willibrordusparochie is een Rooms-Katholieke gemeenschap in Antwerpen-Noord die op een eigentijdse wijze probeert de Blijde Boodschap van Jezus te beleven en waar te maken. Gedurende de lange geschiedenis van de christelijke gemeenschap in dit deel van de stad hebben vele mensen gepoogd dit telkens opnieuw te doen. Elke tijd legt daarin zijn eigen accenten.

Rekening houdend met wat ons is overgeleverd, willen we vandaag nieuwe wegen gaan. We willen ingaan op de uitdagingen die vanuit de samenleving op ons afkomen. We proberen dit te doen in een respectvolle dialoog met alle geledingen van deze maatschappij.

Vele mensen hebben zich georganiseerd in allerlei groepen en proberen zo een warme en hartelijke parochiegemeenschap gestalte te geven.


Dopen, Communie, Huwelijk,…

Wie een doopsel verlangt, of Eerste Communie of Vormsel wil vieren, wie wil trouwen, of wanneer je een overledene plechtig uitgeleide wil doen, kan contact opnemen met de pastorie (zie gegevens hiernaast).


Groepen en verenigingen

Verschillende groepen en verenigingen zijn actief in de parochie. Bijbelgroepen en gebedsgroepen, socio-culturele verenigingen naast sociale initiatieven, turnkring en toneelkring; ze proberen elk op hun manier mee te bouwen aan de gemeenschap.

Voor meer informatie: contacteer ons.


Evenementen

8 dagen Cultuur en Religie

Tijdens de eerste week van oktober zoeken we naar verbanden tussen de hedendaagse cultuur en een eigentijdse geloofsbeleving.

Pagadderfeesten

Gezellig tafelen en een ondersteuning voor de werken van de parochie, ergens half november.

Winterfeest

De deuren gaan open voor de hele buurt onder het motto ‘Kerk Open - Open Kerk’, op een avond vlak voor Kerstmis.

 
SINT - WILLIBRORDUSPAROCHIE EN HAAR MARIADEVOTIE

In 1264 wordt de kerk van Sint - Willibrordus vernoemd in een akte van het oorkondenboek van de Sint - Bernardusabdij. Zeer waarschijnlijk was het een kleine kapel gelegen tussen  de velden buiten de stadswallen. Volgens historicus Stockmans  bevond ze zich tussen de velden tegenover de hoek van de huidige Lange Beeldekensstraat en de Wetstraat. Al vroeg werd deze kapel een centrum van Mariaverering.

In de veertiende eeuw werd er elk jaar een plechtige processie gehouden ter ere van  O.L. Vrouw,  die telkens veel volk uit de stad aantrok. Daarom richtte ridder  Godfried  van der Dilft een verzoek aan de paus om voor de deelnemers aan de processie, de bezoekers en de begunstigers van de kapel aflaten te bekomen. Ondertussen was in 1414 Sint – Willibrordus een volwaardige parochie geworden. Het eerste kerkje was afgebroken en vervangen. Dit tweede kerkje deed slechts een eeuw dienst en in 1454 werd een nieuwe kerk gewijd. Tussen 1542 en 1621werden nog twee nieuwe kerken gebouwd en door het oorlogsgeweld telkens vernield. Ondertussen vernemen we niets over processies of devotie. Bij het eind van het twaalfjarig bestand was het nog niet veilig buiten de stadsmuren. Daarom huurde men de Sint- Elooiskapel op de Paardenmarkt. Die werd al vlug te klein en men verhuisde naar de Droogscheerderskapel aan de Keizerstraat. In die jaren nam de devotie tot O.L. Vrouw van Sint Willibrordus een grote vlucht. Het meest markante feit uit die tijd is voorzeker de oprichting op 11 april 1627 van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten. Door tussenkomst van kanunnik Aubertus Miroeus bekwam de pastoor van Sint – Willibrords te Rome spoedig een pauselijke bulle, waarbij grote aflaten aan de leden van de Broederschap werden toegestaan. De nieuwe Broederschap kende een enorm succes en het bedevaartsoort werd drukker bezocht dan ooit.

Nadat de Vrede van Munster op 16 mei ondertekend was hebben de ingezetenen van de Sint- Willibrordusparochie bij bisschop Nemius stappen gedaan om het beeld terug naar de kerk te brengen. Op de vooravond van het feest van O.L.Vrouw Geboorte op 7 september 1648 werd het beeld in processie van de Droogscheerderskapel naar de Sint – Willibrorduskerk overgebracht. Nu het beeld weer op zijn oude plaats in de gedeeltelijk gerestaureerde kerk stond, besloot men vrij vlug een nieuwe kerk te bouwen. De eerste steen daarvan werd gelegd op 20 september 1649. Dit kerkgebouw werd in 1892 afgebroken terwijl onze huidige kerk op 23 september 1891 door Kardinaal Goossens ingewijd.

Na alweer een dalende belangstelling ontstond in 1718 een nieuwe Broederschap die vooral tot doel had O. L. Vrouw te eren in haar zaterdagse mis om zes uur ‘s morgens. Feitelijk heette deze Broederschap ook Broederschap van O.L.Vrouw Geboorte. Maar door de grote toeloop werd ze door de parochianen tot Zaterdagse Caravaan gedoopt, terwijl men de leden de Caravanisten noemden. Deze mensen kwamen vanuit de stad langs de Beeldekesweg. Het tracé komt reeds  voor op de plattegrond van 1698 en op de lijst van straatnamen 1846 (lopende van de vestingen tot aan de Pothoek)  en langs het Kerchofstraetken (bestond reeds in de 16e eeuw) nu Sint – Willibrordusstraat en zo tot aan de Eiendijk, nu Kerkstraat.

 
ARCHIEF 2011

MENSEN VAN BIJ ONS: Ludo Schoonjans

Lees meer...
 


Contactgegevens & Vieringen

Contactgegevens
Parochie Sint-Willibrordus 

Parochieverantwoordelijke:
Ludo Schoonjans
Somméstraat 32
2060 Antwerpen
Tel: 03/236 31 15 Gsm 0485/16 91 65
email: ludo.schoonjans@skynet.be

Verantwoordelijke parochieblad:
Rita Roeymans
Greinstraat 56/2,
2060 Antwerpen
tel 03/235.57.53
email: rita.roeymans@hotmail.com

Vieringen

Zondag 10.30 uur - Eucharistieviering
Dinsdag 18.00 - Eucharistieviering
Woensdag 18.00 uur Eucharistieviering.
Donderdag 18.00 - Eucharistieviering


Kerkstraat 89, 2060 Antwerpen

 

 

 

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster