ARCHIEF 2011

MENSEN VAN BIJ ONS: Ludo Schoonjans

 

 

MENSEN VAN BIJ ONS: Ludo Schoonjans

Deze week hadden wij een gesprek met Ludo Schoonjans, voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Willibrordus en een bezige bij in deze parochie.

Ludo

Ludo is gehuwd, 61 jaar en sinds enkele jaren op brugpensioen. En zoals het klinkt in het gezegde: "Een gepensioneerde heeft tijd te kort en een volle agenda", is dit ook bij Ludo het geval.

Sinds een tiental jaren is hij de drijvende kracht en leidt hij zijn kerkraad met Gust De Coninck als secretaris, Kris Mertens als penningmeester, Guy van Aerschot, Christine  van Rie als leden en Frieda Luyten als afgevaardigde van de bisschop.

 


DE JUISTE MAN OP DE JUISTE PLAATS

Beroepshalve was Ludo het grootste deel van zijn carrière, werkzaam in de bouw maar dan wel bij ondernemingen die zich toelegden op de restauratie van gebouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in Sint-Willibrordus als voorzitter van de kerkraad van een kerk die de laatste tien jaar in de steigers staat, wel degelijk de juiste man op de juiste plaats is. Maar tenslotte blijft hij en de leden van zijn raad, toch altijd honderd procent vrijwilliger, die onbezoldigd maar met veel hart en liefde, hun tijd in het behoud en de verfraaiing van hun kerk steken.

Om op de hoogte te blijven van de materie en uit  interesse volgde Ludo samen met een groot aantal penningmeesters en voorzitters de in 2007 door het Opleidings- en Vormingsinstituut voor het Overheidspersoneel ingerichte cursus van tien zaterdagvoormiddagen waar de nieuwe wetgeving op de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten uit de doeken werd gedaan. Dat dit absoluut noodzakelijk was ondervonden de leden van de diverse kerkfabrieken naderhand want de materie was er zeker niet eenvoudiger of transparanter op geworden.

 

DE JUISTE KANT VAN DE STRAAT

Overigens was het wel kantje/boordje dat hij in St.-Willibrordus actief werd want Ludo woont aan de juiste kant van de Somméstraat: aan de andere kant van de straat ligt de St.-Eligiusparochie. Maar die maakten weinig kans want "het zit in de familie" Ludo's vader is namelijk ettelijke jaren penningmeester geweest in dezelfde kerkfabriek. Een familietraditie wordt meestal niet opzij geschoven, gelukkig maar.

 

RESTAURATIEWERKEN

Sinds 1990 is Ludo betrokken bij de restauratie van de Sint-Willibrorduskerk. Dergelijk groots werk heeft heel wat voeten in de aarde vóór dat men de nodige vergunningen en toelagen klaar krijgt en voordat de totale financiering rond is. Er volgen dan biedingen van de diverse geïnteresseerde aannemers op het lastenboek van de architect waarna de gunning van de werken gebeurt aan de onderneming die de beste prijs voorstelt. Eens de gunning gebeurd, moeten de werken nog aangevat worden en met wekelijkse werfvergaderingen van nabij opgevolgd.

Tijdens de werken zag je Ludo heel professioneel met een rode veiligheidshelm op zijn hoofd rondlopen en dat was ook nodig want hier en daar durfde er al eens een steentje naar beneden tuimelen.

 

WERKEN IN FAZEN

De werken worden en werden gefaseerd uitgevoerd: tussen 1990 en 1993 werden daken en goten onder handen genomen, dan volgden de hoge beuken van de kerk. De werken aan de monumentale toren werden tussen 2008 en december 2010 uitgevoerd en sinds september 2009 is de aannemer doende aan de lagere beuken, zeg maar het gelijkvloers.

Het buitenaanzicht oogt momenteel schitterend want St.-Willibrordus is steeds een prachtige, monumentale kerk geweest die vanuit de Carnotstraat komende, de hele omgeving domineert.

 

VIERINGEN IN DE KERK

Enkele weken geleden benoemde onze bisschop priester Luc Donckers tot vicaris van St.-Willibrordus en zo kon het aanbod van eucharistievieringen uitgebreid worden: de zondagsvieringen beginnen om 11.30 uur en op dinsdag en donderdag wordt er een eucharistieviering opgedragen om 18 uur. De gebeds-en communiedienst van woensdag om 9 uur blijft behouden.

Deze bijkomende vieringen zijn er gekomen op verzoek van onze bisschop die het nodig vindt dit mooie kerkgebouw maximaal te valoriseren. Voorzitter Ludo en alle leden van de kerkraad halen eer van hun werk, dat moet gezegd worden!

(Gabriël van Hoorick)

 

Contactgegevens & Vieringen

Contactgegevens
Parochie Sint-Willibrordus 

Parochieverantwoordelijke:
Ludo Schoonjans
Somméstraat 32
2060 Antwerpen
Tel: 03/236 31 15 Gsm 0485/16 91 65
email: ludo.schoonjans@skynet.be

Verantwoordelijke parochieblad:
Rita Roeymans
Greinstraat 56/2,
2060 Antwerpen
tel 03/235.57.53
email: rita.roeymans@hotmail.com

Vieringen

Zondag 10.30 uur - Eucharistieviering
Dinsdag 18.00 - Eucharistieviering
Woensdag 18.00 uur Eucharistieviering.
Donderdag 18.00 - Eucharistieviering


Kerkstraat 89, 2060 Antwerpen

 

 

 

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster