Vormsel
HET VORMSEL bij WarmNoord

De overgang van de kinderjaren naar de puberteit wordt in vele culturen en godsdiensten "gevierd". In die levensfase geraken kinderen meer thuis, ingewijd of geïnitieerd in het leven en staan ze voor nieuwe uitdagingen. Ze zijn aardig op weg om "groot" en "volwassen" te worden. Ze stappen over van het "lager" naar het "middelbaar" onderwijs. Die overstap gaat meestal gepaard met een overgangsritus. In de christelijke traditie gebeurt het vieren van het vormsel op elf- twaalfjarige leeftijd ook in de geest van "halfweg" tussen klein en groot, tussen kind en volwassene.

 

Vormsel en plechtige communie, een verschil?

De plechtige communie en het vormsel waren vóór 1971 opgesplitst. De plechtige communie was de plechtige herdenking van het doopsel en van de hernieuwing van de doopbeloften. Het vormsel komt uit het Latijnse woord "firmare" hetgeen "bevestigen " betekent, zie in dit verband ook "confirmation" zowel in het Engels als in het Frans.

De gedoopte wordt "bevestigd" in zijn of haar verbondenheid met God, Jezus Christus en de kerkgemeenschap met het oog op een diepere verbondenheid met zichzelf, de medemensen, de wereld en de natuur.

Die verbondenheid vond reeds plaats door het doopsel. Het vormsel moet die band "verstevigen". De vormeling maakt volwaardig deel uit van de geloofsgemeenschap en schakelt zich in de geschiedenis van God met de mensen. Het vormsel bevestigt, confirmeert of voltooit het doopsel.


Vormselcatechese

In de loop van een jaar worden de vormelingen voorbereid. Ze volgen hiervoor vormselcatechese. De catechisten - begeleiders, proberen op een eigentijdse manier het verhaal van God met de mensen te vertellen aan de hand van Bijbelverhalen, ludieke opdrachten, knutselwerkjes en andere middelen. Van de vormeling wordt vooral aanwezigheid en inzet verwacht.


Waar kunt u terecht voor het vormsel in de federatie Warm Noord?

Contactpersoon: Marianne Jacobs-Van Geert  tel.  03/232 37 15

email:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Per parochie: 

* St.-Eligiusparochie: Gabriël van Hoorick tel. 03/236 57 52  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

* St.-Lambertsparochie (Dam) Gerlinde Huybrechts-Van Geert tel. 0478/20 73 47

* St.-Willibrordusparochie: Rita Roeymans tel. 03/235 57 53 (na 18 uur)

* St.-Antonius, St.-Amandus en H.Hartparochies: en Gerda Struyf tel. 03/236 58 86

* O.L.Vrouw Boodschapparochie: Margriet Hoedemakers tel. 03/541 02 14

 
VORMSEL 2015

Op zondag 10 mei was het vormselviering voor zevenendertig jongeren uit onze federatie Warm Noord in de Sint-Willibrorduskerk aan de Kerkstraat. Afgevaardigde van onze bisschop en vormheer was streekvicaris Bart Paepen.

In een volgelopen kerk met ouders, familieleden, vrienden en parochianen  kwamen de vormelingen in processie naar voor en werd er vol spanning uitgekeken naar wat er allemaal te gebeuren stond in deze viering. Zaterdag 9 mei had een generale repetitie plaats gehad maar de echte viering dat was geheel nog wat anders, het echte werk!  De jongeren die aangeduid waren om een gebed uit te spreken aan het altaar hadden duidelijk last van gezonde stress maar onze vormheer Bart Paepen  stelde hen met enkele goedgekozen woorden onmiddellijk gerust.

En die vormheer wist onze jongeren te boeien met enkele verrassende en originele uitspraken. Zo vernamen we (maar eigenlijk wisten we dat reeds) dat de kadootjes het voornaamste ingrediënt zijn van het vormsel. We krijgen niet alleen dat kadootje, dat pakje, maar ook een stuk van degene die het cadeau geeft. “Een stuk van tante Julia… “ zoals hij dat formuleerde. Alle liefde en genegenheid voor de vormeling van tante Julia zit mee aan het cadeau vast, legde hij uit. Zo wordt je ook bij je Vormsel God geschonken en krijg je de opdracht om te “Godden” d.w.z. om te trachten te leven zoals God, zoals Jezus. Je blijft echter je hele leven je best doen maar toch modder je maar wat aan en daarom krijg je ook de Geest als geschenk en die blijft naast je staan, blijft je sterken en bemoedigen. Dat is de onderliggende betekenis van vormen: “bevestigen” en “sterken”.

Onze vormelingen luisterden  geboeid en geconcentreerd  naar de homilie omdat dit hen rechtstreeks aansprak en bijzonder concreet gehouden werd in begrijpelijke taal.

Alle stress was verdwenen en wanneer het grote moment daar was, ontvingen zij allemaal bewust  van het plechtig ogenblik,” het zegel van de heilige Geest, de gave Gods” in volle overtuiging.

Ook de zang van de verschillende liederen, lukte wonderwel en de aanwezigen bleven opvallend ingetogen de viering volgen. De vormheer had zo zijn trukjes om de kerk stil te krijgen… Hij weet klaarblijkelijk van wanten en kent zijn pappenheimers!

Na het slotlied kwam er spontaan applaus vanuit de kerk en wij hadden de indruk dat dit niet alleen voor onze vormelingen gold maar ook voor de organisatie van deze prachtige vormselviering die de jongeren zich nog lang zullen herinneren.

Dank aan alle mensen die hieraan hebben meegewerkt en in het bijzonder aan de dirigente Jeanne,  onze fotograaf François, het muzikaal ensemble van de familie Hoedemaekers die de viering opluisterde en de werkploeg van Gerda die instond voor de gelukte receptie achteraf. Ook dank aan het kerkbestuur van St.-Willibrordus die hun mooie kerk voor deze vormselviering beschikbaat stelde. Het was een warme viering zoals wij het in onze federatie gewoon zijn te doen.

Namens de  catechistenploeg van onze federatie Wam Noord: Ria,  Kathleen, Chantal, Gerda, Rita, Andrea, Anne-Mie, Cindy, Marianne en Gabriël.

Een welgemeende gelukwens aan al onze vormelingen: Celeste, Valentine, Justyn, Carla, Natalie, Kyla, Björn, Kimberly, Marie-Lorette, Thamara, Esra, Jozef, Kimilson, Cindy, Christophe, Kato, Benedicte, Gisela, Gian, Jean-Louis, Godfred, Noah, Milcah, Gabriël, Lonneke, Tristan, Mauro, Joris, Danny, Miguel Angel, Bert, Kaylee, Julie, Sofia, Emma en Levy.

 
VORMELINGENWEEKEND 2015

 

DE FEDERATIE NOORD DOET HET WEER!

Het is moeilijk om niet in superlatieven te vervallen, maar op enkele mindere akkefietjes  na, was dit een weekend om “duimen en vingers af te likken”, zowel letterlijk als  figuurlijk. Dankzij onze kookouders Eddy en Georgette, die wij bij deze eenparig tot onze Jeroen Meus en Sofie Dumont benoemen, stond er voor het eerst het nationale gerecht nummer 1 “stoofvlees met frieten” op het menu en dat was niet minnekens want 15 kilo stoofvlees werden er in dit weekend naar binnen gewerkt plus een niet te schatten hoeveelheid fritjes. Want mensenlief, wat kunnen die gasten eten, dat is niet meer normaal dat is vre …selijk.

We waren met vierendertig vormelingen, er ontbraken er maar enkele, en  tien catechisten uit de parochies van onze federatie waaronder twee  jongeren die voor ondersteuning zorgden. We wisten op voorhand dat we dit jaar met een echt toffe groep jongeren te maken zouden hebben want St.-Job kent zijn volk.

SINT JANSBURG TE WESTMALLE

De Sint Jansburg, waar we net zoals vorig jaar  verbleven, wordt door het Centrum voor Jeugdtoerisme, een koepel van de vier grote Vlaamse jeugdbewegingen , verhuurd als kampplaats of bezinningshuis en biedt alle mogelijkheden voor een kort verblijf zoals dit vormelingenweekend. Wanneer je echter nog niet over een Tom-Tom of enig andere electronische wegwijzer beschikt, dan is het wel even zoeken want de St.-Jansburg ligt nu niet direct aan de grote baan. Maar je komt er wel dankzij de bewegwijzering die je naar “in the middle of nowhere” brengt. In de pure natuur dus.

EEN TOFFE GROEP ONZE VORMELINGEN

Zoals hoger reeds geschreven waren wij in totaal met zesenveertig , kookouders meegeteld,  vijftien jongens en negentien meisjes, vierendertig samen. Dit weekend moest dan ook het hoogtepunt van de vormselvoorbereiding worden en dat werd het ook. Voor sommigen was de spanning hoog opgelopen en kon deze slechts na aankomst in de St. Jansburg opgelost worden wanneer ze konden zien dat alles op zijn best geregeld was door de begeleiding. Iedereen had er zin in en we kenden elkaar reeds van de ontmoetingsnamiddag in maart op de Luchtbal.

JEZUS ‘ DROOM

Zoals ieder jaar was het weekendthema: “DE DROOM VAN JEZUS” Hoe maken wij die droom van Jezus waar in ons leven?

Alle spellen, bezinningen, liederen en rituelen moesten dit illustreren. Voorwaarde was natuurlijk dat de vormelingen met volle goesting en enthousiasme dienden mee te werken en dat gebeurde ook. Zelden hebben wij zulke toffe groep in de catechese gehad. Ook de zang was een succes, dankzij de muzikale ondersteuning van Marianne en Chantal werden alle liederen vlot aangeleerd en meegezongen. Een eerste hoogtepunt was onze eucharistieviering  op zaterdagavond waar pastoor-deken  Jef Barzin in voorging.  Op zondag werd dit thema verder uitgewerkt met een “driewijzenkwis”, met een videoboodschap van onze bisschop Johan Bonny en een laatste aanschouwelijke en praktische catechese. De vormelingen konden een persoonlijke boodschap aan hun ouders formuleren op een mooie postkaart die op 10 mei, dag van het Vormsel aan hen overhandigd zal worden.

EEN AKKEFIETJE

Op de eerste avond was het natuurlijk voor sommige jongeren, de gelegenheid om de begeleiders even aan een test te onderwerpen. Bij bedtijd probeert men natuurlijk de zaak nog zo lang mogelijk te rekken. Iedereen zit nog vol energie en duurt het wel even (?) voor de jonge bende stil is. De begeleiders hebben hiermee toch wel enige ervaring en bereiden zich hier dan ook op voor onder het devies “streng maar rechtvaardig” zodat nog geen straffen moeten toegepast worden. Alle zaklampen, kaarsjes op batterijen, I- phones , gsm’s, in het kort al dat electronisch gedoe wordt zonder pardon geconfisqueerd om bij het vertrek naar huis, terug aan de rechtmatige eigenaars bezorgd te worden. Uiteraard wordt er voor de tweede avond gezorgd dat onze discipelen allemaal bekaf zijn zodat die avond ze als een blok in slaap vallen. Er wordt een groot bosspel georganiseerd zodat  na een hele namiddag lopen, crossen en spelen , bij velen de pijp volledig uit is. Poets, wederom poets!

DANK U WEL EN BRAVO

Namens de catechisten moeten wij alle jongens en meisjes, vormelingen van 2015,  van harte feliciteren want zij maken voor het grootste deel dit weekend en dat was dit jaar ongelooflijk tof. Dank aan alle werkpaarden en de ouderen die er toch ook nog deugd aan beleven om met dit jonge volkje een vermoeiend weekend mee te maken: Ria, Kathleen, Chantal , Gerda, Rita, Annemie, Marianne, Gabriël en de aspirant begeleiders, Cindy en Sarina!

Een speciale vermelding voor onze kookouders Eddy en Georgette: jullie waren fantastisch! Kunnen wij jullie voor volgende jaar nu reeds boeken?

(Gabriël van Hoorick)

Vormsel 2015

Vormsel 2015

Vormsel 2015

Vormsel 2015

Vormsel 2015

Vormsel 2015

 
ARCHIEF 2013

VORMSEL 5 MEI 2013

Lees meer...
 
ARCHIEF 2012

VORMSELVIERING IN DE FEDERATIE WARM NOORD in 2012

Lees meer...
 


Coördinatie


Eric Bochar
Paardenmarkt 109
2000 Antwerpen
0496 53 00 91
info@warmnoord.beFederatie Warm Noord

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster