ARCHIEF 2012

VORMSELVIERING IN DE FEDERATIE WARM NOORD in 2012

VORMSELVIERING IN DE FEDERATIE WARM NOORD in 2012

 

"HEER WEES MIJN KRACHT"


Heer wees mijn kracht, wees mijn hoop, wees mijn leven,

Heer, wees mijn warmte en wees mijn gevoel.

Geef mij telkens moed om het beste te geven,
H
elp me te zoeken wat Jezus bedoelt.


(communielied uit de vormselliturgie)

Op zondag 13 mei 2012 werd de vormselviering van onze federatie gehouden in de prachtig gerestaureerde St.-Willibrorduskerk aan de Kerkstraat.

Eén en veertig jongeren hadden zich negen maanden in de vormselcatechese voorbereid op deze voor hen bijzonder belangrijke dag van hun jonge leven. Ook voor de dertien catechisten van onze federatie was deze, gelukkig zonnige zondag, een hoogtepunt.

De viering werd voorgegaan door de vormheer, deken Jef Barzin, geflankeerd door pastoor Jef Bloquaux en door priester E.H. Donckers van St.-Willibrordus, de gastparochie.

Het werd een mooie, ingetogen viering waarin opviel dat de jongeren heel geconcentreerd de viering volgden en vooral de liederen bijna perfect meezongen. Ook de meisjes en jongens die aan de micro hun voorbeden en teksten voorlazen, deden dit duidelijk en verstaanbaar.

De homilie van vormheer Jef Barzin was op de maat van de jongeren gemaakt en moest hen  wel aanspreken. Hij nam ook alle stress weg toen zij uiteindelijk voor hem stonden om gevormd te worden:

"Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods"

Een mooi moment kwam toen één van de vormelingen het dankwoord uitsprak. Het meisje dat dit dankwoord met eigen woorden had opgesteld, verdiende zeker een pluim.

Een verzorgde receptie in de parochiale lokalen besloot de viering. Dank ook aan de dames van de gastparochie die hiervoor zorgden.

Felicitaties aan alle vormelingen.

(Gabriël van Hoorick)

 

Coördinatie


Eric Bochar
Paardenmarkt 109
2000 Antwerpen
0496 53 00 91
info@warmnoord.beFederatie Warm Noord

Webmaster

Vragen of opmerkingen?
Contacteer de
webmaster